BMW i3 återkallas för bränsleläckage - Bilandia.se
© Tillhandahålls av Teknikens Värld

BMW:s lilla elbil i3 har fått ett problem på halsen. Inte vanliga i3 med enbart elmotor utan den variant av i3 som har tilläggsbeteckningen Range Extender, det vill säga varianten som har en liten tvåcylindrig motor vars syfte är att driva en generator som tillför extra energi till batteriet och därmed förlänger räckvidden.

Det har nämligen upptäckts att i3 Range Extenders ventilationsslang till bensintanken är placerad för nära batteriets pluskabel. Det finns risk att slangen nöts och börjar läcka ångor i en fientlig miljö – brand kan uppstå. Dock har inga incidenter rapporterats in.

BMW och amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tar det säkra före det osäkra och återkallar samtliga i3 Range Extender som har sålts i USA – 19 130 av totalt 25 123 sålda i3.

Om den europeiska marknaden kommer att beröras av återkallelsen är okänt.

comments powered by Disqus